Tandbrygga

En tandbrygga kan tillverkas för att ersätta en saknad eller skadad tand. Intilliggande tänder används då som brofästen. Bryggan är en permanent lösning till skillnad från protesen.

En sammanhängande tandrad läggs som en bro över partiet som fästs vid de preparerade "brofästena".

laga tander