Varmt välkommen hem till Helsingborgstandläkarna!

Vi satsar löpande på vidareutbildning för att ligga i frontlinjen när det gäller nya tekniker. Kosmetisk/estetisk tandvård, implantat men också allmäntandvård är några av våra specialiteter vilket innebär att kliniken behandlar allt från patienter med enkla behandlingsbehov till patienter med mer avancerade behov.

Bättre vård och bemötande

  • Vår klinik ger bättre vård för ett bättre liv
  • Du som patient är i centrum
  • Att ge den bästa vården är vår drivkraft
  • I alla våra möten visar vi respekt, värme lyhördhet och hög serviceanda
  • Vi bedriver vård med hög yrkesskicklighet genom kontinuerlig utbildning för att utveckla och bibehålla långsiktiga relationer
  • Vår professionalism lägger grunden för pålitlighet och trovärdighet

Helsingborgstandläkarna är medlem i följande organisationer:

  • Sveriges Tandläkarförbund
  • Sveriges Privattandläkarförening
  • SACD (Swedish Academy of Cosmetic Dentistry)

Vi som arbetar på mottagningen gillar att arbeta tillsammans och alla är delaktiga i behandlingen på ett eller annat sätt. Detta säkerställer en kontinuitet och omsorg i din behandling.

Om tandläkare Eddie Moberg

Eddie tog sin tandläkarexamen i Malmö 2013. Under studietiden fanns ett fanns ett större intresse för såväl studentfrågor som för studiesociala aktiviteter och Eddie engagerade sig tidigt i studentkåren, både i styrelsen och i diverse föreningar. Intresset för att påverka och förbättra har kvarstått och under arbetslivet har det funnits engagemang i såväl Tjänstetandläkarna, Blekinge läns tandläkareförening samt, nuvarande, som en del av Privattandläkarna Skånes styrelse. Läs mer...

eddie