Apnéskena

Sömnapné är så vanlig att den kallas folksjukdom. Ungefär 80 000 människor i Sverige har diagnosen, men mörkertalet är stort och upp emot 300 000 personer lever utan att veta om sin sjukdom. En av sjukdomens tydligaste symptom är högljudd snarkning med allt vad det innebär i socialt lidande men också många följdåkommor. Medicinsk forskning visar tydliga samband mellan sjukdomen sömnapné och följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, stroke och depression. Det är dock många riskfaktorer som bidrar till en ökad risk för sömnapné, exempelvis fetma och högt blodtryck. Kring dessa frågor forskas det intensivt.

För de drabbade finns det hjälp att få och ofta börjar man med att använda en så kallad anti-apnéskena.

En anti-apnéskena är en typ av ”tandställning” som används på natten. Anti-apnéskenan skjuter fram hakpartiet när patienten sover och underlättar därför andningen genom att tungan och mjuka gommen hindras från att falla tillbaka och begränsa andningsvägarna. Det gör att lindrigare apnéer kan behandlas med anti-apnéskenor.

En anti-apnéskena kan man bekosta själv eller så går man via sjukvården. Har man gravare besvär med minskad syresättning och/eller många andningsuppehåll under natten får man sin anti-apnéskena kraftigt rabatterad,  genom regionen.

sova