Lagningar

Hål i tänderna beror på tandsjukdomen karies. Om man har ett mindre hål/början på hål i en tand kan bedömningen ibland vara att det inte behöver lagas. Då är det extra viktigt att hålla tanden ren så att hålet inte blir större.

I de fall hålet är större är det omöjligt att hålla rent från bakterier. Det kan då växa ostört och slutligen leda till tandvärk. Därför måste hål i tänderna lagas.

Det måste inte alltid vara karies som är orsaken bakom en lagning. Ibland måste man laga en tand för att en gammal lagning har gått sönder eller för att tanden har blivit skadad. När en tand går sönder är det viktigt att den lagas eftersom det blir svårare att hålla tanden ren och bakteriebeläggningar lättare kan bli kvar i tanden. Det kan leda till att man får nya hål i tanden

Olika metoder för att laga tänder

Det finns tre olika typer av tandlagningar

  • fyllningar
  • kronor
  • tillfälliga fyllningar och tillfälliga kronor

Vilken metod som lämpar sig bäst beror på var hålet eller skadan sitter och hur stort det är. Det är skillnad på hur mycket de olika lagningsmetoderna kostar. Om det finns flera alternativ får man, i samråd med tandläkaren, välja hur tanden ska lagas.

Det finns flera olika material som tandläkaren kan använda för att laga en tand. Vilket material som är lämpligt beror på var skadan sitter och hur stor skadan är. Om man vet att man är överkänslig eller allergisk mot något material är det viktigt att berätta det för tandläkaren.

Vilket material som används påverkar kostnaden för behandlingen eftersom en del material är dyrare än andra. Man kan själv vara med och bestämma vilket material man ska få, i samråd med tandläkaren.

När tanden lagas med en fyllning

En vanlig fyllning är den lagningsmetod som de flesta förknippar med att laga en tand. En fyllning görs oftast för att laga hål eller mindre skador på tänderna. Fyllningen görs färdig direkt hos tandläkaren och man kan tugga med tanden direkt efter behandlingen.

När tanden lagas med en krona

En tandkrona görs om den egna tanden har stora skador som inte kan lagas med en vanlig fyllning. När man gör en krona är man oftast klar på två besök men ibland kan de behövas att man kommer en gång extra. De kronor vi gör är vanligast i ett porslins-material och fästs som en hätta över den egna tanden.

När tanden lagas tillfälligt

Ibland kan en tand behöva lagas med en tillfällig fyllning eller med en tillfällig krona.

En tillfällig fyllning kan man få till exempel om man genomgår en behandling som inte kan göras helt färdig. När en tand ska rotfyllas kan man till exempel få en tillfällig fyllning över hålet i tanden. Syftet med den tillfälliga fyllningen är att skydda tanden så att den inte irriteras av till exempel temperaturväxlingar eller bakterier i munnen.

En tillfällig fyllning eller krona håller inte lika bra som en vanlig och måste så småningom bytas ut, i regel inom några månader

Före
Före 1 (1)
Efter
Efter 1 (1)
Före 1 (2)
Efter 1 (2)
Före 2 (1)
Före 2 (3)
Efter 2 (1)
Efter 2 (2)

Frontkronor

Före
_MG_0796
_MG_1082
Efter
_MG_0795
_MG_1070