Kirurgi

Kirurgiska ingrepp i munhålan omfattas av bl.a. tandextraktioner, rotspetsoperationer, visdomstandsoperationer, parodontaloperationer (tandlossning), biopsier och insättande av (tand)implantat och generellt utförs dessa ingrepp av oss på kliniken.

Operationerna utförs av våra tandläkare med lång erfarenhet.

tandlakare genomgang